Upadłość konsumencka (ogłoszenie upadłości konsumenckiej) to jeden z najskuteczniejszych sposobów oddłużania, który w obecnych czasach wzbudza spore zainteresowanie wśród osób zmagających się z widmem zadłużenia. Zwykle powody dla których osoba zadłużona znalazła się w swojej trudnej sytuacji, są przez nią niezawinione i wiążą się z przeciwnościami losu lub niefortunnymi wydarzeniami życia codziennego. Powody są różne, choroba bliskiej osoby, nagła utrata płynności finansowej wskutek wypadku i utraty pracy. Z taką właśnie historią przyszła do nas Pani Kasia – osoba młoda, którą życie postawiło w trudnej sytuacji, dla której instytucja upadłości okazała się jedyną szansą na rozpoczęcie nowego życia, wolnego od długów.

HISTORIA ZADŁUŻENIA PANI KASI

Problemy finansowe Pani Kasi rozpoczęły się, kiedy rozstała się z ówczesnym partnerem. Pani Kasia była z nim zaręczona, cała uroczystość została przez partnera opłacona, lecz do ślubu nie doszło. Za uroczystość zapłacił partner Pani Kasi, a więc w związku z rozstaniem chcąc postąpić słusznie, spłacała ona połowę kosztów wesela. Był to moment, w którym zaczęły się pierwsze problemy Pani Kasi – koszty spłacania partnera, ślubu, który się nie odbył, utrzymanie własne oraz opłaty za wynajęte samodzielnie mieszkanie wyczerpywały jej możliwości zarobkowe, nie mogła sobie pozwolić na zakup podstawowego sprzętu takiego jak lodówka czy telefon.

Jakiś czas później Pani Kasia poznała nowego partnera, a razem z nim pojawiły się kolejne długi. Przeprowadziła się do jego mieszkania, które wymagało gruntownych remontów. I to właśnie na remonty przeznaczone były pierwsze zaciągnięte w tym czasie zobowiązania. Partner Pani Kasi był osobą bezrobotną, nie miał on również wiarygodności kredytowej, więc to Pani Kasia musiała zaciągnąć zobowiązania na ich wspólne potrzeby.

Nie stanowiło to wówczas dla niej problemu, ponieważ kredyty mieli spłacać wspólnie z partnerem i była ona przekonana, że będzie to ich wspólne mieszkanie, w którym spędzą razem życie. Pierwszy kredyt przeznaczony był na remont łazienki, a następny kuchni. Co więcej, w związku z tym, że nie było to mieszkanie Pani Kasi, dokładała się ona partnerowi do kosztów jego utrzymania.

Niestety obciążona już w granicach swoich możliwości finansowych, Pani Kasia kolejny raz musiała wesprzeć swojego partnera, gdyż w jego pracy zdarzył się wypadek, w którym mężczyzna brał udział. Sytuacja była bardzo skomplikowana, a więc para musiała skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Pieniądze na opłacenie pomocy prawnej niezbędnej dla partnera Pani Kasia pożyczyła od swojego taty – chcąc jak najszybciej oddać mu pożyczone pieniądze Pani Kasia, wzięła kolejny kredyt.

Partner Pani Kasi stracił pracę, był załamany swoją sytuacją finansową, tak więc kolejne pożyczki brała, aby wesprzeć swojego partnera finansowo. Ponadto Pani Kasia przejęła w całości odpowiedzialność za finanse pary. Już w tamtym czasie Pani Kasia przestała sobie radzić, lecz jej partner był w takim złym stanie psychicznym, że próbując wyciągnąć go z dołka, własnymi siłami ratowała ich sytuację finansową, lecz wprowadziło to Panią Kasię w jeszcze większe długi.

Na domiar złego nadszedł okres zimowy i kolejne związane z tym opłaty. W dalszym ciągu to na Pani Kasi spoczywała pełna odpowiedzialność za finanse ich wspólnego gospodarstwa domowego, więc aby ogrzać mieszkanie brała pożyczki, aby mieć za co kupić węgiel i ciepłe ubrania.

Niestety po zimie nie było lepiej – sytuacja finansowa Pani Kasi ulegała pogorszeniu. Kobieta wpadła w spiralę zadłużenia, z której nie była w stanie wyjść. Wprowadzony na terenie całego kraju stan epidemii znacznie wpłynął na pogorszenie się i tak już tragicznej sytuacji finansowej Pani Kasi. Wysokość jej zarobków nie pozwalała na, chociażby utrzymywanie się w sposób podstawowy (zamknięcie gospodarki niemal całkowicie pozbawiło ją dochodów) nie mówiąc o jakiejkolwiek możliwości regularnego spłacania swoich zobowiązań.

Wtedy Pani Kasia zaczęła pobierać kolejne kredyty, aby spłacać poprzednie zobowiązania i mieć środki do niezbędnego utrzymania. W końcu Pani Kasia podjęła nawet próbę skonsolidowania swoich zobowiązań, jednak było ich tak dużo, że odesłano ją z kwitkiem.
Wysokość zobowiązań znacznie przewyższa możliwości zarobkowe Pani Kasi, tak więc pozbawiono kobietę możliwości ich konsolidacji.

Jakby tego było mało, Pani Kasia zaczęła borykać się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Choroba uniemożliwia kobiecie m.in. zajście w ciąże. Pani Kasia jest osobą stosunkowo młodą, a więc w przyszłości chciałaby założyć rodzinę, jednak potrzebne jest najpierw drogie badanie, a następnie czasochłonne leczenie, na które jej nie stać.

Obecny zwód (fryzjerka), jaki wykonuje Pani Kasia nie pozwala jej na zwiększenie dochodów, a tym samym możliwości spłaty swoich zobowiązań, bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania. Pani Kasia podjęła, więc dodatkowe kształcenie w nadziei, że zmiana profesji pozwoli jej na zwiększenie płynności finansowej. Studium jest płatne i z trudem kobieta mogła sobie na nie pozwolić, jednakże problemy zdrowotne i finansowe spowodowały, że myśl o zmianie kwalifikacji stała się konieczna.

Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Skorzystaj z bezpłatnej analizy swojej sytuacji.

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ – SZYBKA DROGA

Należy wskazać, że Pani Kasia przed rozpoczęciem przygotowywania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podjęła walkę z bankami oraz chwilówkami, tak aby zmniejszyć swoje zobowiązania o kwoty nienależnie pobierane przez banki i firmy pożyczkowe takie jak np. koszty pozaodsetkowe.

Na dzień sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wysokość zobowiązań Pani Kasi sięgnęła kwoty 162 tys., pomijając odsetki i koszty uboczne, zaś jej pensja nie przekraczała 3 200 zł netto. Wskazać ponadto należy, że koszty codziennego utrzymania, rehabilitacji oraz leczenia w całości konsumowały bieżące dochody i wystarczały jedynie na skromne życie.

Wniosek został sporządzony i skompletowany od razu po ostatecznym spotkaniu z Panią Kasią i już 21 czerwca 2021 r. klienta złożyła go w siedzibie Sądu Rejonowego we właściwym wydziale gospodarczym. Co było dla nas duży zaskoczeniem, Sąd ogłosił upadłość Pani Kasi już 2 tygodnie później – postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużniczki zostało wydane na początku lipca 2021 r., a dalsze prowadzenie sprawy powierzono syndykowi. Jest to pierwszy krok Pani Kasi w stronę nowego życia wolnego od zobowiązań.


ogłoszenie upadłości konsumenckiej