Każda osoba prowadząca zorganizowane przedsiębiorstwo szuka wszelakich możliwości na jego rozwój – często sięgamy po kredyty dla firm, pożyczki, leasing lub inwestujemy na wiele innych sposobów. Pożyczka leasingowa jest w dużym uproszczeniu instytucją łączącą w sobie cechy kredytu oraz leasingu. Wydaje się, że prezentowane pojęcia są tożsame, jednak jest to mylące, gdyż pomimo wielu podobieństw i w zasadzie jednego celu, jest wiele kwestii, które je od siebie odróżnia, o czym poniżej.

Pożyczka leasingowa, a leasing – podstawowe podobieństwa oraz różnice!

W przypadku pożyczki oraz leasingu stosunek prawny nawiązywać będziemy z firmą leasingową, która na podstawie umowy będzie finansowała jej przedmiot, z którego my jako druga strona umowy będziemy korzystać. Cel takiej umowy nie może być dowolny, jak to bywa przy standardowym kredycie konsumenckim, gdzie środki przeznaczamy na dowolny cel, który nie jest znany kredytodawcy. Przedmiot umowy jest ściśle określony w umowie i musi mieścić się w definicji środków trwałych, wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Kiedy chcemy skorzystać czy to z leasingu, czy pożyczki leasingowej nie jest wymagana w tym celu wysoka zdolność kredytowa, tak jak to bywa przy bankowych produktach finansowych. W tym znaczeniu można powiedzieć, że łatwiej jest skorzystać z takiej formy finansowania niż kredytu bankowego, przy którym banki stawiają najczęściej twarde wymogi, które musi spełniać podmiot zaciągający zobowiązanie, sprawdzając szczegółowo jego zdolność kredytową, źródła dochodu i historię kredytową, co bywa procesem długotrwałym i uniemożliwia szybkie skorzystanie z niezbędnych dla nas środków finansowych. Jednakże należy mieć na względzie, że leasingodawca zweryfikuje nasza zdolność leasingową, zaglądając do rejestru BIK lub innej bazy dłużników.

Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Skorzystaj z bezpłatnej analizy swojej sytuacji.

WŁASNOŚĆ NAD PRZEDMIOTEM UMOWY

Zasadniczą różnicą między prezentowanymi produktami proponowanymi klientom przez firmy leasingowe jest kwestia własności nad przedmiotami objętymi umową. W przypadku leasingu własność nad przedmiotem umowy sprawuje przez cały okres jej trwania firma leasingowa, a przedsiębiorca jako zobowiązana strona umowy spłaca równowartość udostępnionych środków, a po spłaceniu leasingu własność przechodzi na niego. Natomiast w przypadku pożyczki leasingowej przedsiębiorca już w momencie zakupu przedmiotu umowy za środki udostępnione na podstawie niniejszej umowy staje się jego właścicielem – tak więc od samego początku jej trwania, a nie tak jak w przypadku umowy leasingu, tak naprawdę po zakończeniu trwania umowy, po dokonaniu całkowitej spłaty.

CZAS TRWANIA UMOWY

Kolejną z różnic jest minimalny czas trwania umowy, który dla umowy leasingu wynosi mniej więcej 2-3 lata. Warto mieć również na uwadze, że w przypadku tzw. leasingu operacyjnego na czas trwania takiej umowy wpływa stawka amortyzacji przedmiotu umowy. W przypadku pożyczki leasingowej element ten może prezentować się bardzo różnie, w zależności od ilości udostępnionej gotówki od tego, czy jesteśmy w stanie spłacać wysokie raty w stosunkowo niedługim czasie, czy wolimy, aby nasze zobowiązanie zostało rozłożone w czasie na niższe raty, w takim przypadku umowa może obowiązywać nawet do 10 lat.

Pożyczka leasingowa – kto może z niej skorzystać i na co może zostać przeznaczona?

Jak już zostało wspomniane, taka pożyczka może być przeznaczona jedynie na środki trwałe, nie mogą to być koszty działalności, wydatki czy inwestycje, a jedynie maszyny, sprzęt, urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności, ewentualnie nieruchomości. Tak, więc środkami trwałymi będą wszelkie przedmioty, które przedsiębiorca wykorzystuje w związku oraz na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

Pożyczka leasingowa w przeciwieństwie do samego leasingu nie jest traktowana jak usługa, przedsiębiorca raty może wliczyć w koszty prowadzonej działalności gospodarczej i nie muszą być one objęte podatkiem VAT (od towarów i usług). W związku z takimi jak powyżej ułatwieniami po ten tym pożyczki najczęściej sięgają osoby wykonujące wolne zawody, przedsiębiorcy lub rolnicy. Zdecydowanie się na taką formę pożyczki mogą rozważyć wszystkie podmioty niebędące płatnikami podatku VAT, które chcą skorzystać z dłuższego okresu kredytowania z uwagi na możliwość obniżenia rat.

Wady pożyczki leasingowej – czyli na co warto zwrócić uwagę!

Wskazane powyżej mogłoby nasunąć konkluzję, że pożyczka leasingowa jest korzystną formą finansowania przedsiębiorstwa, jednakże jak każda forma zaciągnięcia zobowiązania ma ona swoje wady i kwestie warte przemyślenia, zanim zdecydujemy się przystąpić do takiej umowy. Warto przemyśleć, na jaki cel środki są nam potrzebne, gdyż jak już wspomnieliśmy, umowa taka jest z przeznaczeniem jedynie na środki trwałe tak więc, jeżeli znajdujemy się w chwilowym finansowym zastoju, taka pożyczka nie podreperuje naszego budżetu, ponieważ środków tych nie przeznaczymy na bieżące finanse.

Jeżeli w związku z typem działalności przez nas prowadzonym na rynku pojawiły się pewne nowinki techniczne, które w naszej ocenie usprawniłyby pracę przedsiębiorstwa, to musimy liczyć się z tym, że nie uda nam się otrzymać pomocy w formie pożyczki leasingowej, gdyż na maszyny będące swego rodzaju nowinkami technicznymi taka pożyczka udzielana jest niechętnie. Pożyczka, w jakiej formie nie byłaby udzielona, w dalszym ciągu pożyczką pozostanie, a więc wpłynie na ocenę naszej zdolności kredytowej i punkty procentowe w BIK poleca w dół, tego ryzyka zaś nie ma w przypadku umowy leasingu- nie wpływa ona na ocenę naszej zdolności kredytowej.