Wypowiedzenie umowy kredytu

Co oznacza pojęcie – wypowiedzenie umowy kredytu?

Wypowiedzenie umowy kredytu oznacza rozwiązanie umowy wolą jednej ze stron stosunku umownego. Oznacza to, że wypowiedzieć umowę możesz zarówno Ty jako kredytobiorca, ale umowę wypowiedzieć może również bank. Warunki złożenia wypowiedzenia umowy kredytu najczęściej określa umowa. Postanowienia w niej zawarte powinny jednak być zgodne z przepisami prawa – w szczególnością z ustawą Prawo bankowe.

Dostałeś wypowiedzenie umowy kredytu? Bezpłatna i darmowa konsultacja

Wypowiedzenie umowy kredytu – co zrobić – WIDEO

Wypowiedzenie umowy kredytu – co zrobić – PODCAST

Bank wypowiedział umowę kredytu. Jakie są przyczyny wypowiedzenia umowy kredytu przez bank? Kiedy bank może wypowiedzieć umowę?

Bank może wypowiedzieć umowę kredytu, jeśli zaprzestałeś spłacać raty, których terminy płatności wyznacza harmonogram spłat. Zgodnie z umową bank udziela Ci określonej ilości środków w zamian za pobieranie odsetek, prowizji, ubezpieczeń i innych kosztów, które zawarte są w umowie. Wszystkie reguły dotyczące relacji bank – konsument określa m.in. prawo bankowe. Bank może wypowiedzieć umowę kredytu, jeśli zaprzestałeś spłacać raty, których terminy płatności wyznacza harmonogram spłat. Jednak wypowiedzenie umowy kredytu nie może nastąpić bez wyznaczonych przez prawo bankowe czynności.

Wypowiedzenie umowy przez bank – co robić?

Co można zrobić, gdy bank wypowiedział umowę kredytu?

  1. Oddaj dokumenty do analizy wyspecjalizowanej kancelarii lub firmie prawniczej – polecamy naszych ekspertów, którzy codziennie pomagają osobom w takich sytuacjach. Analiza jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.
  2. Po otrzymaniu analizy dowiesz się, czy bank w sposób zgodny z prawem wypowiedział Ci umowę kredytu. W większości przypadków eksperci znajdują błędy, które można wskazać bankowi i zmienia to oblicze rozmowy z bankiem.

Jak rozmawiać z bankiem po wypowiedzeniu umowy?

Przede wszystkim trzeba pokazać bankowi, że ma zwrócić na Ciebie uwagę i nie traktować Cię automatycznymi procedurami. To szansa do porozumienia czy ugody. Aby bank przeanalizował Twoją sytuację, musisz wskazać konkretne prawne aspekty, do których bank się np. nie zastosował. Reklamacja to pierwszy krok w rozmowie z bankiem. Nasi eksperci zazwyczaj znajdują następujące błędy w procesie wypowiedzenia umowy kredytu:

  • niezastosowanie się do art. 75c prawa bankowego – uniemożliwienie kredytobiorcy skorzystania z prawa do restrukturyzacji;
  • brak uzasadnienia odmowy przyznania restrukturyzacji kredytobiorcy;
  • naruszenie art. 75c prawa bankowego – skrócenie terminu spłaty zobowiązania w związku z opóźnieniem (ustawa wymaga by bank wyznaczył kredytobiorcy przynajmniej 14 dni roboczych na uregulowanie opóźnienia);
  • nie poprzedzenie wypowiedzenia umowy wezwaniem do zapłaty;
  • wysłanie wezwania do zapłaty lub wypowiedzenia umowy na nieaktualny adres kredytobiorcy.

Do czego może doprowadzić reklamacja? Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy kredytu?

Bank może uwzględnić reklamację i wtedy najzwyczajniej w świecie umowa będzie dalej obowiązywać, a Ty będziesz płacić raty. Bank może również potraktować reklamację jako niezasadną, ale na to też jest sposób! Jeśli bank nie uzna reklamacji, to sprawa trafi do sądu i tam masz szansę udowodnić, że bank niezgodnie z prawem wypowiedział Ci umowę kredytu.

wypowiedzenie umowy kredytu
wypowiedzenie umowy kredytu

Jakich praw musi przestrzegać bank, wypowiadając umowę kredytu?

Wypowiedzenie umowy kredytu nie jest prostą czynnością. Bank ze względu na ilość spraw, pracowników, procesów itd. ma często problem z przestrzeganiem nawet utworzonych przez siebie regulaminów.

Wezwanie do zapłaty przed wypowiedzeniem umowy kredytu! To musi być pierwszy krok banku przed wypowiedzeniem umowy kredytu.

Bank zobowiązany jest do wezwania do zapłaty kredytobiorcę, który nie reguluje lub spóźnia się ze spłatą zobowiązania – termin na uregulowanie należności nie może być krótszy niż 14 dni roboczych. W wezwaniu tym powinna być informacja o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację. Prawo nie nakreśla dokładnego brzmienia wezwania natomiast brak niezbędnych elementów, jak informacja o restrukturyzacji, czyni wezwanie bezskutecznym.

Restrukturyzacja – szansa dla kredytobiorcy. Bank musi nadać tę możliwość kredytobiorcy, jeśli chce w sposób zgodny z prawem wypowiedzieć umowę kredytu.

Restrukturyzacja to nic innego jak zmiana warunków umowy lub terminów spłat. Kredytobiorca ma prawo złożyć wniosek o restrukturyzację umowy kredytu i wtedy bank zweryfikuje sytuację finansową i gospodarczą konsumenta. Bank może uwzględnić wniosek lub uznać prośbę za niezasadną – w drugim przypadku bank zobowiązany jest do uzasadnienia swojej decyzji w formie pisemnej.

Prawidłowy adres doręczenia wypowiedzenia umowy kredytu

Bank wysyłając Ci wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy kredytu czy jakiekolwiek inne pisma musi zadbać o to, by wysłać dokumenty na Twój obecny adres zamieszkania. Bank musi również mieć jasne potwierdzenie, że odebrałeś nadane pisma. W filmiku opowiadamy o sytuacji, gdy brak potwierdzenia odbioru pomógł nam obronić kredytobiorcę przed wypowiedzeniem umowy kredytu – sąd po prostu uznał wypowiedzenie za niezasadne i oddalił powództwo w całości.

Ugoda z bankiem w sprawie wypowiedzenia umowy kredytu

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów do specjalistów, którzy dokonają analizy Twojej sytuacji. Bardzo możliwe, że prawnik wykryje typowe dla banków błędy popełniane przy wypowiedzeniu umowy kredytu. To niesamowita możliwość na negocjacje, mając dowody na niedopilnowanie odpowiednich procedur, możesz przekonać bank do dalszej współpracy, czyli ugody na korzystnych dla obydwu stron warunkach.

Nakaz zapłaty – uwaga!

Może się okazać, że nie doręczono Ci awizo, przegapiłeś ważną korespondencję i nagle otrzymasz nakaz zapłaty. Co wtedy? Koniecznie musisz złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty i to w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania nakazu! Inaczej nakaz nabierze mocy prawomocnego wyroku i dojdzie do egzekucji komorniczej.

Dostałeś wypowiedzenie umowy kredytu? Bezpłatna i darmowa konsultacja