Podpisałeś umowę z Nest Bank lub innym podmiotem, zatem musisz się z niej wywiązać. Czy naprawdę tak jest? Kredytodawca nie dopilnował szczegółów umowy kredytu, popełnił błąd w treści umowy lub obciążył Cię zbyt dużym kosztem zobowiązania? Podpowiemy Ci jakie prawa przysługują Ci jako konsumentowi w takiej sytuacji. Kim jesteś jako jednostka w walce o swoje prawa z korporacją? Sankcja kredytu darmowego zapewne w tym momencie niewiele Ci mówi, jednak na przykładzie historii pani Małgorzaty postaramy się to wyjaśnić. Być może właśnie instytucja sankcji kredytu darmowego okaże się dla Ciebie rozwiązaniem.

Nest bank sankcja kredytu darmowego
Nest bank – sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego – podstawy prawne

Obecny kształt sankcji kredytu darmowego reguluje art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Mówi on, iż sankcja kredytu darmowego oznacza w uproszczeniu pozbawienie kredytodawcy przychodów z tytułu określonego kredytu konsumenckiego, czyli utraty zarobku planowanego w ramach danej transakcji. W skrócie sankcję kredytu darmowego można zastosować tylko w przypadku kredytu konsumenckiego do kwoty 255 550zł (lub równowartość w innej walucie). Jest to kredyt zaciągany wyłącznie przez osoby fizyczne (więcej informacji na temat definicji znajdziesz tutaj.

Umowa o kartę kredytową w Nest Bank

Sprawa naszej klientki dotyczy roszczenia w oparciu o umowę o kartę kredytową oraz limit na karcie. Z racji faktu, że cele kredytu nie były związane z działalnością gospodarczą – docelowo w tej sytuacji możemy mówić o sankcji kredytu darmowego. Przyglądając się umowie widzimy, że została ona zawarta na 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużania umowy na kolejne okresy dwunastomiesięczne.

Co było nie tak z umową Nest Bank dostarczoną klientce?

Kluczowe – pani Małgorzata nie została poinformowana o wszystkich szczegółach produktu, w tym przypadku karty kredytowej. Jak się okazuje została wprowadzona w błąd informacją jakoby umowa miała trwać 12 miesięcy. W ofercie produktu znajduje się zapis, iż podpisywana przez klientkę umowa miała trwać nie krócej niż 60 lub 120 miesięcy (wpływ na długość trwania umowy miał mieć scoring kredytowy klienta). Podsumowując – klientka została poinformowana o odmiennych warunkach umowy w stosunku do tych faktycznie zapisanych w umowie. Został zatem spełniony jeden z warunków koniecznych, by móc podnieść sankcję kredytu darmowego.

Brak zastosowania kluczowych zasad przez Nest Bank S.A.

Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim jest następstwem wprowadzenia Dyrektywy Unijnej (jej celem było ujednolicenie wprowadzanych sankcji w państwach członkowskich). Według dyrektywy wprowadzone sankcje powinny mieć 3 zasadnicze cechy:

– skuteczność – z perspektywy kredytobiorcy podjęcie tematu powinno mieć jasne zasady,

– proporcjonalność – kredytodawca nie jest pozbawiany wszelkich wpłat, a jedynie traci zysk, który uzyskałby w normalnych warunkach. Instytucja sankcji kredytu darmowego chroni interesy kredytobiorcy bez straty dla kredytodawcy,

– odstraszenie – od podejmowania działań niezgodnych z prawem pozbawiając kredytodawcę przychodu.

Brak podstawowych danych związanych z umową Nest Bank i co jeszcze?

Jedną z kolejnych możliwości, gdy zadziała sankcja kredytu darmowego są bardzo wysokie pozaodsetkowe koszty kredytu. W tym aspekcie Nest Bank również wypełnił warunek. Jak czytamy w ustępie 3 umowy – opłaty i prowizje wynoszą:

– miesięcznie 0,89% przyznanej kwoty limitu (na gruncie spornej umowy 522,43 zł/msc);

– każdorazowo 8% – prowizja za wypłatę gotówki w bankomatach/oddziałach banków krajowych i zagranicznych;

– 15% przy wypłacie kredytu – tj. 8.805 zł na gruncie niniejszej umowy.

Skutki podpisania umowy z Nest Bank dla naszej klientki – sankcja kredytu darmowego

Zacznijmy od tego, że klientka nie wiedziała jakie faktyczne koszty kredytu ponosi w związku z zawarciem umowy, gdyż nie zostały one wskazane jako całkowity koszt kredytu. Po drugie ze strony Nest Bank zabrakło wskazania zgodnego z wolą obu stron terminu, na który miała zostać zawarta umowa – i tutaj wkradła się niezgodność pomiędzy terminem 12 miesięcy przedstawionych do podpisu klientce, a umówionym przez strony zapisem o 60 lub 120 miesiącach obowiązywania umowy. Jaki był wynik podpisania takiej umowy? Mimo dokonywanych spłat przez klientkę, nie pomniejszały one jej zobowiązania, ponieważ tak wysokie koszty generowała umowa (por. ponad 500 zł/msc).

Jakie podjąć działania w kwestii rozwiązania sprawy z Nest Bank?

Istnieje podstawowa możliwość – złożenie oświadczenia woli przez konsumenta u kredytodawcy. W jaki sposób można to zrobić, aby mieć pewność, że wierzyciel zapoznał się z naszym pismem? O tym pisaliśmy w innym artykule.

Co jeszcze Nest Bank przygotował dla naszej klientki?

Otrzymała ona wypowiedzenie umowy wraz z wezwaniem do zapłaty w dniu 30 marca 2020 r. – jednak brak było dowodu doręczenia umowy, tylko wyciąg z książki nadawczej. W międzyczasie pani Małgorzata składała wniosek o restrukturyzację umowy, ale bank odmówił jej restrukturyzacji, bo błędnie wskazał, że nie ma takiej możliwości przy umowie o kartę i limit kredytowy (tymczasem art. 75c pr. bank. traktujący o możliwości restrukturyzacji umowy ma zastosowanie do niemal wszystkich produktów pożyczkowych i kredytowych oferowanych przez banki).

Jakie są szanse na wygraną?

Jakie są szanse na wygraną gdy powyższy spór trafi przed Sąd? Istnieje możliwość oddalenia powództwa w całości (z uwagi na brak wymagalności roszczenia), a przynajmniej na obniżenie roszczenia powoda o pozaodsetkowe koszty kredytu. Jeśli masz ochotę zapoznać się ze wzorem, według którego obliczany jest limit tych kosztów, zapraszamy Cię do lektury tutaj.