W ostatnim czasie coraz więcej osób myśli o rozwiązaniu swoich finansowych problemów poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nic w tym dziwnego, kryzys wywołany pandemią koronawirusa, ale również inne czynniki rodzinne i osobiste, odbiły się na naszych portfelach, jak i na nas samych. Jedną z możliwości radzenia sobie i zażegnania prywatnego kryzysu jest upadłość konsumencka. O tym czym jest upadłość i kiedy warto brać ją pod uwagę przeczytasz w naszych artykułach w kategorii „upadłość konsumencka”. Ile kosztuje upadłość konsumencka? O tym dowiesz się w poniższym wpisie.

Opłata od wniosku o upadłość – ile kosztuje upadłość konsumencka?

Pierwszym kosztem, na który musisz się przygotować w związku z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej to koszt opłaty sądowej od wniosku o upadłość. Opłata sądowa w tym przypadku wynosi 30 zł i należy uiścić ją na rachunek bankowy sądu, do którego kierujesz swój wniosek.

Dopiero po uiszczeniu powyższej opłaty sąd upadłościowy rozpozna Twój wniosek o upadłość konsumencką, co zainicjuje formalny proces oddłużania.

Koszty syndyka – ile kosztuje upadłość konsumencka?

Po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, powołany zostaje syndyk. To on będzie wykonywał orzeczenie sądu upadłościowego, a z tego tytułu pobiera wynagrodzenie, jak i zaliczkę na koszty prowadzonych działań.

Do działań syndyka zalicza się m.in. koszt wysyłki korespondencji do Ciebie, jak i Twoich wierzycieli; wystawienia ogłoszeń o sprzedaży Twojego majątku, koszty sądowe związane z udziałem w aktywnych procesach przeciwko Tobie itp.

Wysokość tych kosztów uzależniona jest od tego ilu masz wierzycieli, jak znaczny jest Twój majątek, czy też ile czynności syndyk będzie musiał wykonać by doprowadzić do finału Twoją upadłość. Ciężko jest zatem oszacować na jaką kwotę finalnie zbiorą się działania syndyka. Pomocne w tym jednak mogą okazać się minimalne i maksymalne kwoty wynagrodzenia syndyka (zobacz: art. 162 ustawy Prawo upadłościowe). Jest to co do zasady od 1/4 do dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, czyli aktualnie od około 1300 do prawie 11000 zł netto.

Czy brak majątku stoi na przeszkodzie ogłoszeniu upadłości?

Oczywiście nikt nie będzie wymagał byś musiał pokryć koszty syndyka „z góry”. Zaliczkę na koszty postępowania sąd przyzna tymczasowo od Skarbu Państwa. Jest to swego rodzaju pożyczka, której spłata zostanie uwzględniona w planie spłaty wierzycieli (lub umorzona w wyjątkowych sytuacjach, gdy sąd postanowi o umorzeniu długów bez ustalenia planu spłaty).

Chciałbyś złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
Fachowa pomoc odciąży Cię w zmaganiach i kontaktach z wierzycielami, a także przyczyni się do skuteczności wniosku. Skontaktuj się z nami.

Zwolnienie od kosztów upadłości

Tak jak wspominaliśmy we wcześniejszych wpisach, oddłużenie może nastąpić co do zasady poprzez sprzedaż majątku upadłego, ustalenie i realizację planu spłaty oraz poprzez umorzenie zobowiązania mimo braku spłaty wszystkich wierzycieli. Szczególnie w dwóch ostatnich przypadkach można wnioskować o zwolnienie od kosztów upadłości, w tym o zwolnienie od obowiązku opłacenia działań syndyka.

Wniosek o zwolnienie od kosztów należy złożyć w właściwym dla Twojej sprawy sądzie upadłościowym poprzez wypełnienie formularza oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Formularz taki znajdziesz na stronie sądu upadłościowego, ale również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym).

Koszt pełnomocnika – ile kosztuje upadłość konsumencka?

Koszt ogłoszenia upadłości konsumenckiej to nie tylko koszty sądowe, ale również koszt pełnomocnika, o ile będzie reprezentował Cię w sprawie.

Warto skorzystać z usług profesjonalisty podejmując działania w kierunku ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Ogłoszenie upadłości to nie tylko koszty, ale również szereg formalności. Wymaga bowiem od Ciebie złożenia stosownego wniosku, uzasadnia starań o ogłoszenie upadłości i udowodnienia Twojej sytuacji prawnej i majątkowej odpowiednimi dokumentami. Im będzie to zrobione dokładniej, tym czeka Cię krótszy i pewniejszy proces oddłużenia. Co więcej, mniej skomplikowana upadłość to też mniejsze koszty wynagrodzenia syndyka.

Z tego względu warto choćby spytać w kancelarii o koszt prowadzenia takich działań przez profesjonalistę i wkalkulować je w koszt przeprowadzenia procesu upadłości.

Ile kosztuje upadłość konsumencka?