Spis treści pokaż

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór 2021 na formularzu, wzór 2021 bez formularza:

Pomoc ze sprzeciwem od nakazu zapłaty – szybki kontakt

Podgląd sprzeciwu od nakazu zapłaty bez formularza:

Sprzeciw od nakazu zapłaty bez formularza - strona 1 - podgląd
Sprzeciw od nakazu zapłaty bez formularza – strona 1 – podgląd
Sprzeciw od nakazu zapłaty bez formularza - strona 2 - podgląd
Sprzeciw od nakazu zapłaty bez formularza – strona 2 – podgląd

Podgląd sprzeciwu od nakazu zapłaty – na formularzu:

Sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu - strona 1 - podgląd
Sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu – strona 1 – podgląd
Sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu - strona 2 - podgląd
Sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu – strona 2 – podgląd
Sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu - strona 3 - podgląd
Sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu – strona 3 – podgląd
Sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu - strona 4 - podgląd
Sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu – strona 4 – podgląd
Sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu - strona 5 - podgląd
Sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu – strona 5 – podgląd
Sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu - strona 6 - podgląd
Sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu – strona 6 – podgląd

Nakaz zapłaty – esąd Lublin

Nakaz zapłaty to orzeczenie sądowe, które wydawane jest przez sąd (bez rozprawy i bez udziału stron) na podstawie pozwu oraz dołączonych do niego załączników. W dzisiejszym artykule omówimy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz wskażemy jak złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, w tym w postępowaniu elektronicznym.

Postępowanie upominawcze to inaczej rozstrzygnięcie sporu tak, jak proponuje powód (osoba pozywająca). Jeśli pozwany nie odpowie na korespondencję sądową w ciągu 14 dni od momentu otrzymania nakazu zapłaty, to automatycznie uznaje się, że pozwany zgadza się na warunki przedstawione w nakazie zapłaty. Wtedy też nakaz zapłaty ma skutki prawomocnego wyroku. Jak nietrudno się domyślić w nakazie zapłaty powód po prostu żąda spłacenia należności. Na podstawie nakazu zapłaty wierzyciel może wszcząć egzekucję komorniczą.

Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty sprawia, że nakaz zapłaty traci moc. W przypadku nakazu wydanego przez esąd w Lublinie – postępowanie podlega umorzeniu.

Termin złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Otrzymałeś nakaz zapłaty? Masz tylko 14 dni na odpowiedź, nie możesz zaniechać tego tematu! Sprzeciw od nakazu zapłaty możesz napisać samodzielnie, to nic trudnego, możesz skorzystać z naszego bezpłatnego poradnika. Jeśli nie czujesz się na siłach i nigdy nie miałeś do czynienia z tego rodzaju dokumentami – zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym- na formularzu, czy pisemnie? 

W jakich sytuacjach sprzeciw wnosi się na specjalnym formularzu? Sprzeciw od nakazu zapłaty musisz wnieść na formularzu, gdy pozew był złożony na takowym formularzu, a sprawa została wszczęta przed nowelizacją z listopada 2019 r. Po tej dacie obowiązek stosowania formularzy sądowych został zniesiony. W jakich sytuacjach wystarczy zwykła pisemna forma? Sprzeciw od nakazu zapłaty napisany odręcznie na kartce wystarczy we wszystkich innych sytuacjach, czyli m.in. przy nakazie zapłaty otrzymanym z EPU – elektronicznego sądu w Lublinie.  Gdy złożysz sprzeciw na formularzu mimo braku takiego obowiązku, nic się nie stanie – Sąd przyjmie sprzeciw do rozpoznania. Co więcej – dzięki formularzowi z pewnością będziesz pamiętać o wszystkich niezbędnych elementach sprzeciwu.

Sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu – uważaj na te pułapki!

Jeśli zdecydujesz się złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu, to czeka Cię przekreślanie rubryk i inne działania, w których łatwo się pomylić. Konsekwencje błędów mogą być jednak bardzo opłakane. Jeśli zabraknie Twojego podpisu albo źle przekreślisz któreś z pól, to sprzeciw od nakazu zapłaty nie zostanie rozpoznany. Sąd wezwie cię do uzupełnienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, a w razie wystąpienia kolejnych braków – odrzuci sprzeciw. Jeśli nie masz doświadczenia z wypełnianiem tego typu dokumentów – skontaktuj się z naszymi specjalistami i nie ryzykuj uprawomocnienia się wyroku i egzekucji komorniczej. Zwłaszcza gdy na nakazie zapłaty widnieje pokaźna suma. 

Czy sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wymaga opłaty?

Jeśli składasz sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, to nie poniesiesz żadnej opłaty. To samo tyczy się oczywiście sprzeciwu w przypadku elektronicznego postępowania upominawczego.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym ze wskazówkami prawnika

Po pierwsze upewnij się, czy dokumenty, które otrzymałeś to rzeczywiście nakaz zapłaty. Firmy windykacyjne potrafią się podszywać wszelkiego rodzaju podobnymi pismami kierowanymi do osoby zadłużonej. Zatem, czy na pewno otrzymałeś korespondencję z sądu? Jeśli tak, zakasaj rękawy i piszemy sprzeciw! Oto poradnik, który w najprostszy możliwy sposób pokazuje, jak napisać skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty. 

Co musi zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty?

 1. Twoje dane: imię i nazwisko oraz pełny adres.
 2. Adres sądu.
 3. Nazwę powoda (firmy, która pozwala Cię do sądu).
 4. Sygnaturę akt sprawy (zaczynającą się zazwyczaj od liter Nc-e lub Nc/GNc).
 5. Treść sprzeciwu oraz uzasadnienie. Tę kwestię omawiamy w następnym akapicie.

Aktualny na 2020 i 2021 rok wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty znajdziesz tutaj – pobierz sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór 2020-2021 r.

Treść sprzeciwu oraz uzasadnienie – eSąd Lublin – uniwersalna propozycja od prawnika

Uzasadnienie w sprzeciwie od nakazu zapłaty może brzmieć bardzo różnie, natomiast uniwersalnym i pasującym do każdego przypadku jest poniższa wersja: „Nie zgadzam się z dochodzonym roszczeniem ani jego wysokością. Nie mam możliwości wykazania zarzutów, ponieważ nie został mi przedstawiony materiał dowodowy. Tak więc zastrzegam sobie prawo do ponownego odniesienia się do sprawy, gdy otrzymam pełną dokumentację.”
Dlaczego powyższe uzasadnienie w zupełności wystarczy do umorzenia postępowania? Spójrz jakie dokumenty otrzymałeś – najpewniej trzymasz w ręku 6-8 kartek, a to zdecydowanie za mało, by udowodnić roszczenie. Zatem nie przedstawiono Ci dowodów i uzasadnienie jest prawdziwe.

Gdzie wysłać sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym? Jaki jest adres sądu?

To bardzo ważny wątek! Sprzeciw od nakazu zapłaty pozwany powinien wnieść do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Niezależnie, czy sprzeciw od nakazu zapłaty jest na formularzu, czy w zwykłej formie pisanej ręcznie. Co w przypadku, gdy nakaz wydał referendarz sądowy? Jeśli nakaz wydał referendarz sądowy, to sprzeciw należy złożyć do sądu, przy którym referendarz działa.

Uwaga!

Zdarza się, że wierzyciele/windykatorzy celowo wpisują złe adresy sądów w pozwach. Jeśli podczas składania sprzeciwu nie zwrócisz uwagi na ten aspekt, to może się okazać, że złożysz sprzeciw do nieodpowiedniego sądu. Pamiętaj, adres sądu zawsze spisuje się z koperty, w której otrzymałeś dokumenty, a nie z pozwu!


Co się stanie, gdy złożysz sprzeciw od nakazu zapłaty do niewłaściwego sądu?

Gdy pomyliłeś się w sprzeciwie i dokumenty dotrą do niewłaściwego sądu, istnieje ryzyko, że Sąd odrzuci Twój sprzeciw.

Stały adres dla sprzeciwów od nakazów zapłaty z esądu w Lublinie

Jeśli nakaz zapłaty pochodzi z esądu, to sytuacja jest prosta – na rok 2020 w Polsce jest tylko jeden esąd, który mieści się pod tym adresem:

Sąd Rejonowy Lublin-Zachów w Lublinie
VI Wydział Cywilny
ul. Boczna Lubomelskiej 13
20-070 Lublin.

Jak wygląda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Nie daj się oszukać windykatorowi, który może przysłać Ci pismo bliźniaczo podobne do nakazu zapłaty! Pamiętaj, że nakaz zapłaty od sądu zawiera zawsze:

 • pieczątkę sądu, który wydał nakaz zapłaty,
 • datę wydania nakazu zapłaty,
 • pełną nazwę sądu oraz imię i nazwisko sędziego,
 • informacje o powodzie (czyli osobie, która otrzyma nakaz),
 • pouczenie dotyczące nakazu.

Prezentujemy wzór nakazu zapłaty od zwykłego sądu:

nakaz zapłaty - materiał szkoleniowy do napisania sprzeciwu od nakazu zapłaty
nakaz zapłaty – materiał pomagający w napisaniu sprzeciwu od nakazu zapłaty

Oto wzór nakazu zapłaty od esądu:

nakaz zapłaty z eSądu - materiał szkoleniowy do napisania sprzeciwu od nakazu zapłaty
nakaz zapłaty eSąd Lublin – materiał pomocniczy do pisania sprzeciwu od nakazu zapłaty

Co się stanie, gdy nie złożysz sprzeciwu od nakazu zapłaty? Jakie są konsekwencje?

Zaniechanie złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie 14 dni od daty odbioru spowoduje uprawomocnienie się nakazu, zostanie nadana klauzula wykonalności i niestety sprawę przejmie komornik. Pamiętaj, że złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty jest stosunkowo proste. Jeśli nie czujesz się na siłach, to usługa napisania potrzebnego pisma nie jest droga. Nasi prawnicy piszą codziennie sprzeciwy od nakazów zapłaty dla klientów z całej Polski. Pamiętaj, że komornik może zająć Twoje wynagrodzenie, oszczędności, rentę lub nieruchomości/ruchomości, szerszy spis znajdziesz tutaj. Dlatego tak ważne jest skuteczne złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – instrukcja od specjalisty, wywiad wideo ze specjalistą w sprzeciwach od nakazu zapłaty na przykładzie nakazu zapłaty z esądu w Lublinie

Przygotowaliśmy również filmik, w którym nasz specjalista – Dominiki Pledziewicz w formie wideo tłumaczy, co zrobić gdy otrzymasz nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – eSąd Lublin

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – instrukcja w formie podcastu

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym a komornik i windykator

Nakaz zapłaty nie oznacza, że automatycznie Twoje nieruchomości/ruchomości zostaną poddane egzekucji komorniczej. Jednak by tak się nie stało, musisz złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Wierzyciele celowo wykorzystują ten dokument, by grozić dłużnikom policją, komornikiem itd. Nie daj się przestraszyć, jeśli złożysz sprzeciw od nakazu zapłaty, to sprawa zostanie umorzona (w przypadku sprawy w esądzie) lub trafi do „normalnego” rozpoznania przez Sąd na rozprawie, a nakaz zapłaty utraci moc.

Co czeka Cię po złożeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przez esąd w Lublinie w postępowaniu upominawczym?

Jeśli przypilnujesz wszystkich ważnych kwestii, opisanych przez nas w poradniku poniżej dot. złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty, to sąd powinien wydać postanowienie, w którym umorzy postępowanie w całości. Musisz wiedzieć, że wierzyciel ma od tego momentu 3 miesiące na to, by kontynuować dochodzenie długu. Najpewniej wierzyciel złoży kolejny pozew, ale tym razem do sądu odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania.


Co wtedy?

Zazwyczaj w ciągu 6-7 miesięcy (a być może nawet roku) otrzymasz kolejny nakaz zapłaty lub pozew, ale tym razem z sądu rodzimego, a nie esądu w Lublinie. Czy powinieneś się bać? Nie, Twoim zadaniem jest ponowne złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty lub odpowiedź na pozew. Oczywiście wskazane jest skorzystanie z pomocy specjalisty, by nie popełnić żadnego błędu. Gdy odpowiesz na nakaz zapłaty lub pozew, to sprawa trafi przed sąd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania. Zastanawiasz się pewnie, czy będziesz musiał stawić się do sądu na zeznania? Z naszego doświadczenia wynika, że w 90% przypadków nie będzie potrzeby byś stawił się w sądzie. Sprawy tego typu toczą się zazwyczaj „na piśmie”. Nasi klienci otrzymują dostęp do panelu, w którym śledzą tok procesu, wymieniane pisma itd.

Twoje szanse, gdy sprawa trafi do sądu odpowiedniego dla Twojego zamieszkania

Zastanawiasz się, co się stanie, gdy wierzyciel uzupełni dokumentację i sędzia będzie zapoznawał się ze sprawą? Nie stawiaj się na przegranej pozycji. Oto lista nadużyć, przez które uwalniamy naszych klientów od zadłużeń:

 1. Niedozwolone klauzule w umowach.
 2. Opłaty za ubezpieczenia, których nie potrzebował klient.
 3. Opłaty za usługi, których świadczenia pożyczkodawca nie potrafi udowodnić.
 4. Przekroczenie całkowitych kosztów kredytu zgodnie (Ustawa o Kredycie Konsumenckim).

Esąd Lublin – nakaz zapłaty – ciekawostka

Jak podaje źródło Rzeczpospolita – Esąd w Lublinie wydaje około 1,9 mln nakazów zapłaty rocznie, czyli około 7500 nakazów zapłaty na dzień roboczy. Sąd nie analizuje każdej sprawy, umów itd. Zatem wszystko jest w Twoich rękach, jeśli złożysz sprzeciw od nakazu zapłaty, to nie dojdzie do egzekucji komorniczej na tym etapie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sprzeciwu od nakazu zapłaty i innych kwestii prawnych, to z przyjemnością polecamy Ci również bardzo merytoryczny serwis – https://prawnicyoddlugu.pl/sprzeciw-od-nakazu-zaplaty

Może Cię również zainteresować:

Pomoc ze sprzeciwem od nakazu zapłaty – szybki kontakt